Раздел
6: Файлови формати

6.1. Формат JPEG
6.2. Формат TIFF
6.3. Формат RAW
6.4. Подготовка на снимките за печат
6.5. Организация и съхраняване на файловете
6.6. Настройка на монитора


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........ ........