Раздел 3: Как да работим с цифровия апарат

Ръчни и автоматични настройки
Баланс на бялото
Чувствителност
Резолюция
Хистограма
Работа със светкавицата
Видео
Обработка на снимките във фотоапарата

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........ ........