Раздел 3. Ръчни и автоматични настройки


Съвременните дигитални фотоапарати разполагат с много и разнообразни режими за работа, даващи възможност на по-непретенциозните любители за лесно автоматично управление. При напълно автоматичен режим е достатъчно да насочите апарата към желания обект и да натиснете спусъка. Автоматиката извършва всичко останало - измерване на осветеността, настройка на фокуса, преценка дали е нужно включване на светкавицата и т.н. 

При добри светлинни условия и ако спазвате някои елементарни правила при снимането, за които ще говорим по-късно, ще имате 90% гаранция, че ще получите чудесна снимка за семейният си албум. Най-често този режим е обозначен като зелено или червено квадратче с надпис "auto" или сърчице на командния ринг на фотоапарата. 

Повечето фотоапарати от по-ниския любителски клас не предлагат други настройки, освен напълно автоматичната. Ако фотографията за вас не е само запечатване на любими мигове от ежедневието и ако желаете да постигнете по-интересниСнимка: Бони Бонев и артистични резултати е необходимо да си закупите фотоапарат, който предлага възможност за известно вмешателство в работата на автоматиката. Често, снимайки залези, изгреви, пейзажи се възхищаваме на това, което виждат очите ни, но после на снимките нещата не изглеждат така очарователни....

Перфектната автоматика е изравнила светлината и контраста, направила е снимката стерилна и огромното червено слънце, вече не е червено а бяло, тънките лъчи, промъкващи се между клоните не се виждат и цялото настроение, което сме почувствали докато снимаме се е изпарило. В такива случаи е необходимо да се намесим и да направим някои корекции при снимането. Най-честите корекции са свързани с промяна на експозицията на фотоапарата. При някои модели има проста корекция с един бутон в определени малки граници, а при други напълно ръчно изменение на всички параметри.

Ето един пример,при който чрез корекция на експозицията е намалена светлината постъпваща във фотоапарата, за да се постигне, по-драматичен ефект и да се подчертае лъчът преминаващ през облаците. За постигането на този ефект е необходимо да се намали количеството светлина, попадащо върху светлочувствителната матрица. Това може да се направи по два начина :

1. Съкращаване на времето, през което образът се експонира върху матрицата, чрез изменение на скоростта на затвора (при някои модели тази настройка е отбелязана като "S" на командния ринг, а при други като "Tv"). Това време обикновено е части от секундата, най-често между 1/60 сек. и 1/500 сек. Изключение са много ярките обекти като сняг и пясък, когато този параметър може да стигне и до 1/1000 сек. и много тъмните, привечер или нощем, когато това време достига до 1/10 сек., а при нощните снимки и до 15-30 сек.

2. Чрез затваряне на входната диафрагма (блендата) на  обектива.

Ако желаете да посветите повече свободно време на фотографията, то тогава е добре да си закупите фотоапарат с пълни ръчни настройки - приоритет на бленда, приоритет на скорост, независима настройка на бленда и скорост, ръчни настройки на баланса на бялото, ръчна настройка на фокуса, възможност за специални настройки на светкавицата. Снимки: Бони Бонев

Новите модели на марката Samsung предлагат и една нова уникална настройка RGB промяна на всеки цветен канал по отделно, така че можете да получите невероятни ефекти и без помощта на компютър. Повечето нови модели на пазара, дори и да нямат възможност за пълни ръчни настройки, предлагат също възможност за настройка на дълги експозиции, така че да можете да направите интересни нощни снимки на светлини и реклами. 

Задължително се интересувайте дали моделът, който сте си харесали има тази възможност, защото в противен случай рискувате да се лишите от едно голямо удоволствие - да правите атрактивни нощни картини в градовете, които посещавате, интересни лунни пейзажи или артистични ефекти с нощни светлини и сенки.

Нощните фотографии от примера в дясно са направени с фотоапарат Samsung Digimax V5, който е снабден с възможност за пълни ръчни настройки и експонации до 15 сек.

В главите, свързани с техниката на фотографирането ще се спрем подробно на тези настройки с повече  примери, снимки и разяснения.

 

 

 

........ ........