License text have been copied to the clipboard

More info

upload date
28.07.2022 y.
voting started
28.07.2022 y.
Author number votes for one year
18

Изгрева на Юпитер под Юлската арка на Млечния път край Камен бряг

Astrophotography
  • rating:
    • A: 390
    • B: 110
  • Voters: 101

Public edits

No edits suggested.

Снимки на takama

Tags

Няма добавени

Още снимки от рейтинга

license

All rights reserved
Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.