License text have been copied to the clipboard

More info

upload date
30.12.2021 y.
voting started
04.01.2022 y.
Author number votes for one year
1667

NGC 6888 - Мъглявината Полумесец на фона на огромния регион от водород - част от мъглявината Gamma Cygni

Astrophotography
  • rating:
    • A: 216
    • B: 76
  • Voters: 55

Public edits

No edits suggested.

Снимки на sektor

Tags

Няма добавени

Още снимки от рейтинга

license

All rights reserved
Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.