License text have been copied to the clipboard

More info

upload date
16.09.2021 y.
voting started
16.09.2021 y.
Author number votes for one year
2185

Портрет на Жоро с пентаграма

Portrait
  • rating:
    • A: 364
    • B: 170
  • Voters: 92

Public edits

No edits suggested.

Снимки на artniko

Tags

Няма добавени

Още снимки от рейтинга

license

All rights reserved
Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.