License text have been copied to the clipboard

More info

upload date
04.05.2021 y.
voting started
22.05.2021 y.
Author number votes for one year
97

Без вяра, няма надежда

Reportage
  • rating:
    • A: 52
    • B: 8
  • Voters: 14

Public edits

No edits suggested.

Снимки на VladislavJekov

Tags

Няма добавени

Още снимки от рейтинга

license

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.