License text have been copied to the clipboard

More info

upload date
08.04.2021 y.
voting started
08.04.2021 y.
Author number votes for one year
524
  • rating:
    • A: 582
    • B: 178
  • Voters: 148

Public edits (1)

Yuliyan Ivanov - Julius

Ако позволите лека редакция - без клоните вляво и ако мястото е позволявало - крачка или две вдясно, така че слънцето да не е прекалено близо до дървото. Иначе сцената е страхотна!

Tags

Няма добавени

Още снимки от рейтинга

license

All rights reserved
Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.