License text have been copied to the clipboard

More info

upload date
18.03.2021 y.
voting started
19.03.2021 y.
Author number votes for one year
2321

Планетата "Земя" и как тя изглежда в очите на странични наблюдатели

Abstract
  • rating:
    • A: 144
    • B: 48
  • Voters: 37

Public edits

No edits suggested.

Снимки на ARIGO

Tags

Няма добавени

Още снимки от рейтинга

license

All rights reserved
Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.