License text have been copied to the clipboard

  • rating:
    • A: 104
    • B: 12
  • Voters: 27

Public edits

No edits suggested.

Снимки на Тути

Tags

Няма добавени

license

All rights reserved
Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.