License text have been copied to the clipboard

More info

upload date
29.06.2020 y.
voting started
29.06.2020 y.
Author number votes for one year
594

Когато те доведат с думите: '- Ми той много не умее да хваща...'

Portrait
  • rating:
    • A: 312
    • B: 96
  • Voters: 79

Public edits

No edits suggested.

Снимки на stoyo

Tags

Няма добавени

Още снимки от рейтинга

license

All rights reserved
Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.