License text have been copied to the clipboard

В сърцето на зимата - Виелица | Author Иван Миладинов - Jirko | PHOTO FORUM

More info

upload date
04.01.2017 y.
voting started
04.01.2017 y.
Author number votes for one year
248

В сърцето на зимата - Виелица

Landscape
  • rating:
    • A: 1339
    • B: 332
  • Voters: 340

Public edits

No edits suggested.

Снимки на Jirko

Tags

Няма добавени

Още снимки от рейтинга

license

All rights reserved
Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.