License text have been copied to the clipboard

More info

upload date
20.10.2016 y.
voting started
20.10.2016 y.
Author number votes for one year
138

Те ми се смееха, защото съм различен. Аз им се усмихвах, защото са едни и същи.

Everything else
  • rating:
    • A: 337
    • B: 80
  • Voters: 89

Public edits

No edits suggested.

Снимки на BlueHello

Tags

Няма добавени

Още снимки от рейтинга

license

All rights reserved
Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.