License text have been copied to the clipboard

More info

upload date
27.02.2012 12.
voting started
27.02.2012 12.
Author number votes for one year
13

Мъглявината ПЛАМЪК (Flame Nebula) или NGC 2024 в Орион, заснета в LRGB филтри, общо експозиционно време: 3 часа

Astrophotography
  • rating:
    • A: 396
    • B: 60
  • Voters: 100

Public edits

No edits suggested.

Снимки на vilimax

Tags

Няма добавени

Още снимки от рейтинга

license

All rights reserved