License text have been copied to the clipboard

More info

upload date
07.06.2011 y.
voting started
07.06.2011 y.
Author number votes for one year
555

Да си представим,че сме в Пиза /Наклонената кула в ...Скоки

Architecture
  • rating:
    • A: 40
    • B: 0
  • Voters: 12

Public edits

No edits suggested.

Снимки на dd

Tags

Няма добавени

Още снимки от рейтинга

license

All rights reserved
Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.