Конкурс „Материя и светлина“

08.11.2012 г.
Конкурс „Материя и светлина“

Dynaphos  с партньорството на Фото-Форум  организира  годишен Фотографски конкурс на тема:

 

„Материя и светлина“

 

Конкурсна галерия: ВИЖ ГАЛЕРИЯТА ТУК

 

Дори обичайните предмети от нашето ежедневие,  погледнати под необичаен ракурс, композиция ­­и осветление могат да придобият много различен облик. Умелата игра със светлина и сянка може да създаде различни  графични ефекти,  драматични контрасти и илюзии. Задачата на този конкурс е Still life photography, тя ­­­обединява творчески и технически похвати от натюрморта и продуктовата фотография.

 

Критерии:

Основният фактор, формиращ доброто фотографско постижение не е просто сборът от

правилно използвани изразни средства, а връзката  между сюжета на картината, идеята и техническото интерпретиране. Основната посока в този конкурс е умелото  боравене с изкуствено осветление при заснемане на предметни композиции. Ще се оценяват майсторството при работа с различни светлинни източници, художествените достойнства на снимките и тяхната оригиналност.

 

Условия на конкурса:

Участниците във фотоконкурса  са длъжни да спазват условията на изложените по-долу правила на конкурса:
- с участието си в този конкурс, участникът заявява, че е запознат с правилата му и се съгласява да ги спазва
- в конкурса могат да участват  фотолюбители и професионални фотографи. Конкурсът  не е анонимен и няма възрастови ограничения. Могат да участват фотографи от всички националности
- участниците гарантират, че са автори на изображенията, с които участват във фотоконкурса и са носители на авторските права за тях
- необходимо е наградените автори да имат готовност да ни представят суров файл, негатив или диапозитив  на фотографията, за да докажат своето авторство
- oрганизаторите си запазват правото да използват наградените снимки от фотоконкурса в рекламни материали свързани с рекламата и последващото отразяване на събитието
- организаторите нямат право да предоставят снимките на други страни без съгласието на автора
 

Срок на фотоконкурса:

Конкурсът започва на 07.11.2012 и приключва на 07.11.2013. След завършването на фотоконкурса ще бъде представена фотоизложба с избрани творби на участници в конкурса. Снимките ще бъдат разпечатани в размер 60х40см. Датата на събитиeтo ще бъде обявена допълнително.

 

Изисквания и механизъм за участие:

Необходимо е авторите да качват своите снимки в специална галерия в сайта на Фото-Форум за конкурса „Материя и светлина“. Снимки с рейтинг над 50 точки гласувани от публиката влизат в класацията за месечно оценяване от журито на конкурса. Автори със снимки с рейтинг над 50 точки е необходимо да  изпратят своите файлове на електронният адрес: konkurs@dynaphos.com, в рамките на 5 дни след всяко 11 число на месеца. Автори, които не спазят този срок няма да участват в класацията. Снимките могат да бъдат цветни  или чернобели, позволена е намесата на обработващи програми. Снимките трябва да бъдат с резолюция не по - малка от 3000 px по дългата страна и да не надвишават 10MB. Цветното пространство да бъде RGB във формат jpeg или tiff. Участниците могат да участват всеки месец с по три снимки, които отговарят на темата на конкурса. Файловете трябва да бъдат описани  по следния начин: име и фамилия и номера на файла например:  ivan_ivanov_01 , ivan_ivanov_02, ivan_ivanov_03... Краен срок за изпращане на фотографиите е 07.11.2013г.

 

Етапи и журиране  ­

Творбите на участниците във фотоконкурса ще бъдат оценявани от жури в състав: Темелко Темелков, Любомир Сергеев, Бони Бонев, Борис Бишков и Христо Кабадаев.
Конкурсът ще протече на 12 етапа с продължителност един месец всеки (от 7-то до 7-то  число на следващия месец), като галерията ще остане отворена за гласуване до 11 число на месеца. След приключването на всеки етап до 30 число на месеца, журито ще излъчва по три снимки (1-во, 2-ро и 3-то място), които са изпратени в рамките на съответния едномесечен период и са с рейтинг над 50 точки. Авторът на класираната на първо място за всеки етап снимка ще получи ваучер за покупка на стоки от Dynaphos. Също така, всеки месец снимката, която е събрала най – много точки ще получи  награда от публиката. В края на фотоконкурса победителят ще бъде избран сред излъчените през 12-те етапа автори. Класираните във всеки отделен етап снимки, ще участват в селекцията за финалната фотоизложба. Организаторите си запазват правото, в крайната селекция за фотоизложбата журито да добави снимки, които не са били селектирани през месеците. При откриването на фотоизложбата журито ще обяви победителя във фотоконкурса.

 

Награди

Месечна награда на публиката – Отражателен диск 5 в 1 - 110 см диаметър

Месечна награда на журито – Ваучер на стойност 150 лв. за покупка на стоки от продуктовата гама на Dynaphos.

Голямата награда – 2000лв. под формата на ваучер за покупки от продуктовата гама на Dynaphos.

Линк към награждаването тук

Линк към галерии тук:

етап 1; етап 2; етап 3; етап 4; етап 5; етап 6; етап 7; етап 8; етап 9; етап 10; етап 11; етап 12;

 

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.