Най-добрите снимки за Декември 2022

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.