• rating: 664 / 198
 • 48
 • 1216
Светлините на парклиса Alexander Alexandrov - sandart
 • rating: 566 / 180
 • 65
 • 1441
 • rating: 372 / 180
 • 32
 • 690
"Щом с музика се храни любовта, свирете." Уилям Шекспир Mirela Partinova - mirpar
 • rating: 348 / 174
 • 43
 • 1152
 • rating: 580 / 172
 • 32
 • 916
Обикновени мишелови в кунг фу момент Martin Popov - imartin
 • rating: 472 / 168
 • 40
 • 555
 • rating: 462 / 168
 • 37
 • 702
 • rating: 412 / 166
 • 34
 • 687
 • rating: 408 / 166
 • 32
 • 778
 • rating: 332 / 156
 • 37
 • 555
Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.