Authors with Fujifilm S3280

Photo with Fujifilm S3280

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.