Authors with Fujifilm F300EXR

Photo with Fujifilm F300EXR

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.