Authors with Nikon D500

Photo with Nikon D500

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.