Authors with Fujifilm A350

Photo with Fujifilm A350

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.