Authors with Sony a7 II

Photo with Sony a7 II

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.