Authors with Sony a68

Photo with Sony a68

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.