Authors with Olympus FE-4040

Photo with Olympus FE-4040

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.