Authors with Nikon D610

Photo with Nikon D610

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.