Authors with Sony DSC-T11

Photo with Sony DSC-T11

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.