Authors with Nikon D700

Photo with Nikon D700

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.