Authors with Nikon D7000

Photo with Nikon D7000

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.