Authors with Nikon D90

Photo with Nikon D90

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.