Authors with Nikon D40

Photo with Nikon D40

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.