Authors with Samsung NX5

Photo with Samsung NX5

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.