Authors with Pentax K10D

Photo with Pentax K10D

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.