Национален фотографски конкурс „Етно обектив“(ЕНЬОВДЕН)

20.04.2020 г.
Национален фотографски конкурс „Етно обектив“(ЕНЬОВДЕН)

Конкурсът "Етно обектив" се организира от Регионален етнографски музей на открито „Етър“ и с медийното партньорство на Фото Форум.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват професионални и любители фотографи, без ограничение във възрастта. Не се заплаща такса за участие. Темата на конкурса е „Еньовден“.

Организация:

Желаещите да участват в конкурса изпращат фотографиите дигитално. Приемат се само авторски фотографии. Всички фотографии се изпращат на електронна поща t.penov@etar.bg. Няма изискване за давност. Всеки участник може да изпрати до 5 фотографии за участие в конкурса. 

Музеят определя жури, което селектира фотографиите. То се състои от Генчо Петков – фотограф-художник и носител на отличието EFIAP на Международната федерация за фотографско изкуство (FIAP), Тихомир Пенов – фотограф-художник, представител на РЕМО „Етър“, Мирослав Живков – дизайнер на РЕМО „Етър“.

С избраните фотографии се организира изложба на територията на музея. 

Изисквания към снимките:

Да бъдат с размер максимум 4000 pix по дългата страна и във файлов формат JPEG. Препоръчително е да са с размер до 5 Mb.

Необходимо е снимките, участващи в конкурса, да отговарят на зададената тема и да притежават естетическа стойност. Журито не оценява фотографии, които не отговарят на посочените изисквания, нарушават етичните норми или уронват престижа на конкурса. Всеки файл трябва да е наименуван, както следва: име_фамилия_място на заснимане_ година _№ на кадъра.

Пример: tihomir_penov_ardinsko_2015_1.jpg; tihomir_penov_ardinsko_1998_2.jpg 

Права върху снимките:

Правата върху снимките, участващи в конкурса, остават изцяло на автора. Авторите на наградените и селектирани за участие в изложбата фотографии предоставят на организатора правата за публикация в рекламни и PR материали, както и в научни публикации (с отбелязване на името на автора). Отпечатаните копия за финалната изложба на конкурса остават собственост на РЕМО „Етър“. Името на автора задължително се споменава заедно с творбата му. Организаторът на конкурса няма право да използва фотографиите за комерсиални или всякакви други цели, извън споменатите по-горе, без изричното съгласие на авторите. Участието на всеки автор в конкурса се счита за съгласие с тези условия.

Срокове на конкурса:

Изпращането на фотографии е до 15 май 2020 г.

Обявяването на наградените фотографии на сайта на РЕМО „Етър“ е на 15 юни 2020 г. 

Изложбата с фотографии от конкурса е от 15 юни до 31 юли 2020 г.

Връчването на наградите е на 27 юни 2020 г., в музей „Етър“ от 11:30 часа.

Награди:

Първа награда: 200 (двеста) лв. и едногодишна карта за посещение на музея.

Втора награда: 150 (сто и петдесет) лв. и едногодишна карта за посещение на музея.

Трета награда: 100 (сто) лв. и едногодишна карта за посещение на музея.

Въпроси и уточнения за конкурса може да получите на e-mail: t.penov@etar.bg  или на телефон: 0896715791.

 

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.