Фото изложба-конкурс "Кукерландия"

08.02.2022 г.
Фото изложба-конкурс "Кукерландия"

Регламент на Фото изложба-конкурс “Кукерландия 2022”
17-то поредно годишно издание

Организатори: Община Ямбол, Община "Тунджа", ОП „Туризъм и култура“ – Ямбол,
Сдружение „Ямболска фотографска общност“,  Художествена галерия „Жорж Папазов” – Ямбол

До участие се допускат фотографии на български и чужди автори. Могат да бъдат черно-бели и цветни снимки, без ограничение на използваните технологии. Фотографиите илюстрират традиционните кукерски игри в България. Един автор може да участва с максимум 5 творби. Фотографиите трябва да са издържани от художествено-фотографски и етнографски аспект. Желателно е снимките да се придържат към кукерската традиция.

Участниците трябва да качат своите снимки ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ на сайта www.kukerlandia.com.

Календар:
Oт 00.00 часа на 01.02.2022 г. до 24.00 часа на 18.02.2022 г. – Регистрация и качване на снимките за предварителна селекция в сайта www.kukerlandia.com
От 19.02.2022 г. до 20.02.2022 г. – Приключване със селекцията и информиране на одобрените автори.
От 21.02.2022 г. до 24.02.2022 г. – Получаване на декларациите и файловете за отпечатване.
04.03.2022 г. – Журиране, определяне на наградените творби.
05.03.2022 г. 13.00 часа – Откриване на изложбата, връчване на наградите.

Повече информация вижте тук.

 

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.