Автори с Canon PowerShot A620

Снимки с Canon PowerShot A620

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.