Автори с Sony a6500

Снимки с Sony a6500

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.