Автори с Panasonic Lumix LX100

Снимки с Panasonic Lumix LX100

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.