Автори с Canon 400D

Снимки с Canon 400D

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.