Автори с Canon 6D

Снимки с Canon 6D

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.