Автори с Nikon D3100

Снимки с Nikon D3100

Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.