Фотоваканция 2009

Голяма Награда в конкурса за Най-добра фотография на Фотоваканция 2009 - Емилиан Дечев

Първа награда в конкурса за Най-добра фотография на Фотоваканция 2009 - Тошко Илиев
Втора награда в конкурса за Най-добра фотография на Фотоваканция 2009 - Любомир Сергеев
Трета награда в конкурса за Най-добра фотография на Фотоваканция 2009 Рослан Йотов
Трета награда в конкурса за Най-добра фотография на Фотоваканция 2009 - Методи Иванов
Първа награда в Майсторския конкурс за диапозитив на тема `Контрасти` - Любомир Сергеев
Втора награда в Майсторския конкурс за диапозитив на тема `Контрасти` - Николай Христакиев
Трета награда в Майсторския конкурс за диапозитив на тема `Контрасти` - Пламена МилеваНаграда на Бодиграфия за най-добра актова фотография - Любомир СергеевНаграда на Hammer studio - Светлин Александров
Награда на Hammer studio - Рослан Йотов
Награда на Hammer Studio - Иван Пеев
Нагарада на CBOX.BIZ - Димитър Нешев