Списък с промените в Общите условия за използване на сайтаОбщи условия за използване на сайта »

 

Списък с промени

 

06.10.2021 г.

Промени:
- добавя се нова точка 9
- Всички останали точки си увеличават номера с единица
"9. Публикуването на снимки правени по време на уъркшопи е разрешено при условие, че се укаже ясно, че снимката е правена по време на уъркшоп в заглавието или описанието към снимката. Трябва да се посочи и водещия на уъркшопа, както и други участници в екипа като дизайнери или гримьори. Снимките правени по време на уъркшоп се характеризират с това, че идеята за тях не е, или не е изцяло на участниците, както и изпълнението, и цялостната организация."

01.02.2019 г.

Промени:
- точка 19 се променя от:

19. Всякакви публикации, които могат да бъдат тълкувани, че рушат доброто име на сайта, са с подигравателна цел насочени към сайта, включват в себе си отрицателни квалификации или обобщения към сайта или членове от екипа, който го поддържа, ще бъдат премахвани, а профилите, които ги публикуват ще бъдат санкционирани, а като крайна мярка и заличавани. Последната преценка за това дали определена публикация отговаря на споменатите условия има екипа на сайта и той не дължи допълнителни обяснения за евентуалните си действия да се защити.

на:

19. Всякакви публикации, които могат да бъдат тълкувани:
 - че рушат доброто име на сайта,
 - са с подигравателна цел насочени към сайта,
 - включват в себе си отрицателни квалификации или обобщения към сайта или членове от екипа, който го поддържа,
 - включват в себе си публични изказвания с анти реклама към някоя от услугите предоставяна от сайта (в случай, че тя работи в нормален режим)
ще бъдат премахвани, а профилите, които ги публикуват ще бъдат санкционирани, а като крайна мярка и заличавани. Последната преценка за това дали определена публикация отговаря на споменатите условия има екипа на сайта и той не дължи допълнителни обяснения за евентуалните си действия да се защити.

06.07.2018 г.

Промени:
- точка 19 става точка 20
- добавя се нова точка 19 със следния текст:
"Всякакви публикации, които могат да бъдат тълкувани, че рушат доброто име на сайта, са с подигравателна цел насочени към сайта, включват в себе си отрицателни квалификации или обобщения към сайта или членове от екипа, който го поддържа, ще бъдат премахвани, а профилите, които ги публикуват ще бъдат санкционирани, а като крайна мярка и заличавани. Последната преценка за това дали определена публикация отговаря на споменатите условия има екипа на сайта и той не дължи допълнителни обяснения за евентуалните си действия да се защити."