Списък с промените в Общите условия за използване на сайтаОбщи условия за използване на сайта »

 

Списък с промени

 

01.02.2019 г.

Промени:
- точка 19 се променя от:

19. Всякакви публикации, които могат да бъдат тълкувани, че рушат доброто име на сайта, са с подигравателна цел насочени към сайта, включват в себе си отрицателни квалификации или обобщения към сайта или членове от екипа, който го поддържа, ще бъдат премахвани, а профилите, които ги публикуват ще бъдат санкционирани, а като крайна мярка и заличавани. Последната преценка за това дали определена публикация отговаря на споменатите условия има екипа на сайта и той не дължи допълнителни обяснения за евентуалните си действия да се защити.

на:

19. Всякакви публикации, които могат да бъдат тълкувани:
 - че рушат доброто име на сайта,
 - са с подигравателна цел насочени към сайта,
 - включват в себе си отрицателни квалификации или обобщения към сайта или членове от екипа, който го поддържа,
 - включват в себе си публични изказвания с анти реклама към някоя от услугите предоставяна от сайта (в случай, че тя работи в нормален режим)
ще бъдат премахвани, а профилите, които ги публикуват ще бъдат санкционирани, а като крайна мярка и заличавани. Последната преценка за това дали определена публикация отговаря на споменатите условия има екипа на сайта и той не дължи допълнителни обяснения за евентуалните си действия да се защити.

06.07.2018 г.

Промени:
- точка 19 става точка 20
- добавя се нова точка 19 със следния текст:
"Всякакви публикации, които могат да бъдат тълкувани, че рушат доброто име на сайта, са с подигравателна цел насочени към сайта, включват в себе си отрицателни квалификации или обобщения към сайта или членове от екипа, който го поддържа, ще бъдат премахвани, а профилите, които ги публикуват ще бъдат санкционирани, а като крайна мярка и заличавани. Последната преценка за това дали определена публикация отговаря на споменатите условия има екипа на сайта и той не дължи допълнителни обяснения за евентуалните си действия да се защити."