КАЧЕСТВОТО НА ФОТОГРАФСКОТО ИЗОБРАЖЕНИЕ И ВЛИЯНИЕТО НА СВЕТЛИНАТА ВЪРХУ НЕГО

Увод

дата 02.03.2013 г.  |  автор Енчо Найденов - NE  |  http://www.enchonaydenov.com/

       Когато се обсъжда фотографска техника, думата качество сигурно е най-често употребяваната. Донякъде причината е, че технически доброто изображение е отличителен белег на по-висок професионализъм и на повече умения и знания. Начинаещите фотографи рядко постигат наистина добро качество, и за повечето хора това е първоначалната цел във фотографията. И наистина, трудно човек може да пресъздаде дадена своя идея, без да е наясно с техническите средства за постигането й. За някои от авторите развитието като фотографи спира до овладяването на фотоапарата и донякъде осветителната техника. А същинската работа и същинският творчески процес започва след това, когато постигането на желаното качество и резултат вече не са табу или някаква трудност.
 

       Трудно може да се даде конкретно определение какво е качество, както и още по-трудно е да се измери. То няма единица, или тегловен коефициент, няма обективен показател и има голяма доза субективност в оценката му. Затова по-често използваме изрази от типа по-качествено от другото или по-добро от другото, (сравнителната степен), но не и конкретната му оценка в стойност. Има и друг начин, който е по-практичен - дали конкретната снимка, конкретната фотография има необходимите технически параметри за дадено предназначение. Иначе казано, дали качеството ще е достатъчно за изпълняване на зададената цел. А в наши дни целта може да е много различна - да се използва в интернет сайт, блог , за печатни материали, включително и плакати, билбордове или за показване върху електронни дисплей за външна реклама.

Страници:  1 2 3 4 5

  • Гергьовден в с. Волуяк

    От Бони Бонев


    Гергьовден в с. Волуяк
  • Стабилизация

    От Бони Бонев


    С напредването на електронните технологии в края на 20 век, се появяват и първите системи за оптична стабилизация, които в много отношения решават проблемите с нестабилността на камерата при заснемане с ниски скорости или телеобективи. В основата на системата за оптична стабилизация стои плаващ оптичен елемент, контролиран от сложна система от датчици, регистриращи вибрациите и микромотори, отклоняващи оптичния елемент в зависимост от подадените от датчиците сигнали, така че да бъде компенсирано трептенето на ръката на снимащия. Пионери във въвеждането на тази система са Панасоник при видеокамерите и Никон при фотоапаратите. През 1993г Никон представят на пазара първият модел компактен фотоапарат с означение VR(vibration reduction), a 2 години по-късно японският гигант Canon създава подобна система с означение IS(image stabilizer) за варио обектив 75-300мм, предназначен за огледално-рефлексните камери Canon EOS.