Конкурс на тема "Движение"Конкурс на тема "Движение" съвместно с Метрореклама

 

Конкурсът беше проведен през месеците април и май 2005 г. Първата награда - цифров фотоапарат HP 707 и грамота спечели Христо Станкулов - XiZoR. Второ и трето място в конкурса - Cooler и Anne.

1-а награда - XiZoR

Наградата:

 

Вижте всичките снимки от конкурса.