"Човекът и природата""Човекът и природата"

 

Конкурсът беше проведен от 01 октомври на три етапа, като всеки етап имаше продължителност 1 месец. Първият етап (октомври) беше -"Природата", вторият (ноември) -"Човекът" и третият (декември) -"Човекът и природата".

 

Победителят - Валери Христов (taurus13) беше избран с общо гласуване на сайта. Той е този от тримата победители в етапите, който има най-много точки от трите си най-рейтингови снимки в отделните етапи.
Наградата, осигурена от Интер Дата Системи е DSLR SIGMA SD 14 с обектив Sigma 17-70.

рейтингът в отделните етапи:

"Природата"

"Човекът"

"Човекът и природата"