ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТАТези Общи условия уреждат взаимоотношенията с потребителите на интернет сайта Фото Форум (https://photo-forum.net), възникващи при предоставяне и ползване на услуги.

“ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на тези Общи условия е лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола във Фото Форум или използва услугите със свободен общ достъп.

Потребителят се съгласява с Общите условия и Правилата за използване на сайта, като попълни формуляра за регистрация на уникално потребителско име и парола във Фото Форум и натисне бутон "Регистрация".

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФОТО ФОРУМ

Фото Форум има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на потребителя кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за потребителя.

Фото Форум предлага услугите “във вида, в който са” и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности и достъпа до услугите. Не поема задължението за осигуряване на помощ и инструкции.

Фото Форум има право да променя технологията, дизайна и функционалностите на сайта, и на предоставяните услуги без предварително известяване.

Фото Форум има право да ограничи достъпа на отделни или всички свои потребители до част от услугите или до всички услуги.

Фото Форум има право да закрие или изтрие профила, снимките и коментарите на произволен потребител, по своя преценка и без право на преразглеждане.

Фото Форум има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че потребителят е нарушил Общите условия или Правилата.

Фото Форум има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, отговорност носят единствено рекламодателите.

Фото Форум не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система на сайта, поради технически причини - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

Самият факт, че Фото Форум е свързан с интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа, определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от Фото Форум няма да бъде следен и записван от трети страни.

Фото Форум не носи отговорност за съдържанието на снимките, обявите и коментарите, които се публикуват на страниците му. Фото Форум не носи отговорност и за действия на свои потребители, дори те да са използвали услугите на Фото Форум по позволен или непозволен според Общите условия начин.

За предоставянето на своите услуги Фото Форум събира, използва и съхранява потребителските имена, както и предоставените от потребителите електронни адреси. Тази информация се въвежда лично от потребителя с изричното му съгласие.

С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, Фото Форум събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията на сайта, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт и др.

Информация, съдържаща се в базата данни на Фото Форум, не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи или в съответствие с българското законодателство.

За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, Фото Форум може да предоставя на трети лица и медии обобщена информация..

Връзки във Фото Форум може да препращат към други интернет адреси, които не работят според настоящите Общи условия. Фото Форум не носи отговорност за съдържанието извън домейна “photo-forum.net”.

Фото Форум има право да публикува снимки с най-висок рейтинг за съответен месец в поддържания от негови служители профил във Фейсбук (facebook.com) като под публикуваните снимки изписва потребителските имена на авторите им от  Фото Форум. Тези снимки могат да бъдат премахнати от профила във Фейсбук при молба на потребителя изпратена на имейла за контакт.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право да ползва услугите на Фото Форум в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и правилата.

Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.

Потребителят е длъжен да въведе вярно и пълно исканите от него данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на Фото Форум.

Потребителят има право на достъп до информацията, която е въвел, освен в случаите, когато снимките и профила му са деактивирани поради неспазване на Общите условия или Правилата.

Потребителят се съгласява с това, че част от персонала на Фото Форум в зависимост от задълженията си, има достъп следната информация: имейл адрес, IP адреси, съдържание на съобщенията и др., но няма право да ги разгласява/разпространява освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.

Потребителят носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди профили и директории, софтуер, мрежи, компютри и други устройства.


* * *

По всички неуредени от тези Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.