36-та изложба на Фото Форум "София и европейските столици"