Снимки избрани по таг: Врачански балкан

,,Зимна паша'' от емилиян евдокимов - evdokimov_emo

,,Зимна паша'' от емилиян евдокимов - evdokimov_emo
рейтинг А / Б: 222 / 72

,,Заснежени гриви'' от емилиян евдокимов - evdokimov_emo

,,Заснежени гриви'' от емилиян евдокимов - evdokimov_emo
рейтинг А / Б: 262 / 50

,,Frozen''(,,Замръзнали'') от емилиян евдокимов - evdokimov_emo

,,Frozen''(,,Замръзнали'') от емилиян евдокимов - evdokimov_emo
рейтинг А / Б: 176 / 32