Блиц конкурси под шапката на Годишни Фотографски Награди

Екипът на Фото Форум ви кани да участвате в серия от мини тематични конкурси, имащи за цел популизирането на конкурса Годишни Фотографски Награди

Блиц Конкурси

Период на провеждане:

Всяка седмица до края на срока за кандидатсване в Годишните Фотографски Награди - 15.02 (петък), поетапно ще се обявява по един конкурс на конкретна тема със срок от една седмица за качване и два дена допълнителни дни за гласуване.

Седмица 2

Тема: Сватба - емоции и детайли
статус: активен
Период за качване 15.01-21.01.2019 г.
Период за гласуване: 15.01-23.01.2019 г. включително

Вижте галерията Сватба - емоции и детайли

Седмица 1 - Приключил

Тема: Портрет и тяло
статус: активен
Период за качване 08.01-14.01.2019 г.
Период за гласуване: 08.01-16.01.2019 г. включително

Вижте галерията Портрет и тяло

Участници:

В конкурса могат да участват всички регистрирани потребители на Фото Форум. Те качват снимките в специално създадената за тази цел галерия според седмичната си квота в сайта.

Гласуване:

За снимките в конкурса могат да гласуват само потребители, които имат поне 5 снимки публикувани в общия Албум към старта на конкурса и са влизали в сайта последните 2 години. Целта на това ограничение е да се сведат до минимум манипулациите в гласуването чрез "резервни" и "многократни" регистрации.

Победители:

Трима от членовете на журито на "Годишни Фотографски Награди 2018" ще изберат по двама печеливши за всеки седмичен конкурс измежду първите 10 снимки подредени по рейтинг А на конкурса.

Награди:

Те ще спечелят безплатно участие с по един проект в Годишните Фотографски Награди 2018.

Допълнителни условия:

- Конкурсът не е анонимен. Рейтингът на снимките от конкурсът ще стане видим на сайта след приключването на всяка серия. Няма възрастови ограничения.
- Не могат да участват снимки, които имат лога върху себе си. Те могат да бъдат публикувани в галерията, но не могат да спечелят награда.
- С участието си в този конкурс, участникът заявява, че е запознат с правилата му и се съгласява да ги спазва.
- Не се допуска участието на снимки, които вече са показвани в сайта Фото Форум.
- Участниците декларират, че са автори на изображенията, с които участват във фотоконкурса и са носители на авторските права за тях.
- Необходимо е авторите  да имат готовност да ни представят суров файл, негатив, диапозитив  или оригиналният файл на фотографията, за да докажат своето авторство.
- Един участник може да спечели по максимум една награда в един мини конкурс и максимум две награди в цялата серията от конкурси. 
- Организаторите и хора свързани с организаторите могат да качват снимки, но не могат да участват в разпределението на наградите.
- При опити за манипулиране на системата за гласуване, участникът ще бъде дисквалифициран.

Годишни Фотографски Награди е престижен конкурс за фотографи - професионалисти или любители, в 12 категории. Категориите са разделени условно на професионални и любителски. Всеки може да участва в категория, в която се чувства подготвен.

Повече за Годишни Фотографски Награди 2018 можете да прочетете тук